Profesjonalne doradztwo

Działamy na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego

Oferta

Nieruchomości:

 • wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • wycena nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
 • wycena budynków (domów mieszkalnych, użytkowych)
 • wycena nieruchomości rolnych, przemysłowych
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych (służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)
 • oraz innego rodzaju wyceny związane z rynkiem nieruchomości
Cel sporządzanych wycen:

 • ustalenie ceny sprzedaży
 • zabezpieczenie kredytu bankowego
 • wypłata odszkodowania
 • ustalenie podatku od spadku i darowizny
 • wniesienie aportu
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • określenie opłaty adiacenckiej
 • określenia opłaty planistycznej
 • podział majątku
 • ubezpieczenie
 • inne

Cennik

Koszt sporządzenia wyceny nieruchomości zależy od następujących czynników:

 • charakteru, wielkości i rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
 • celu wyceny,
 • nakładu pracy rzeczoznawcy,
 • terminu wykonania wyceny,
 • kosztów ponoszonych w związku z wykonaniem danego zlecenia (dojazd, uzyskanie dostępu do dokumentów źródłowych, opłaty administracyjne).

Kontakt

Dane kontaktowe:

Rzeczoznawca majątkowy
Agnieszka Makowska-Pośnik
Numer up. 7322

amakowskaposnik@gmail.com

789 136 370

Humańska 8
00-789 Warszawa

12 + 3 =

Rzeczoznawca majątkowy Agnieszka Makowska-Pośnik